พบ 5 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: รีโมทเซนซิง

กรองผลลัพธ์
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ / 3 พฤศจิกายน 2565
  API สำหรับดึงข้อมูล ดัชนี ET ของดาวเทียม ต่างๆ

  8 recent views
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ / 3 พฤศจิกายน 2565
  API สำหรับดึงข้อมูล ดัชนี FPAR ของดาวเทียม ต่างๆ

  10 recent views
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ / 3 พฤศจิกายน 2565
  API สำหรับดึงข้อมูล ดัชนี LAI ของดาวเทียม ต่างๆ

  16 recent views
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ / 3 พฤศจิกายน 2565
  API สำหรับดึงข้อมูล ดัชนี LST ของดาวเทียม ต่างๆ

  12 recent views
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ / 3 พฤศจิกายน 2565
  API สำหรับดึงข้อมูล ดัชนี RGB ของดาวเทียม ต่างๆ

  12 recent views