กลุ่ม

พบ 11 กลุ่ม

agriculture

เกษตรกรรม

10 ชุดข้อมูล
ดู เกษตรกรรม
phenotype

งานวิจัยและองค์ความรู้

2 ชุดข้อมูล
ดู งานวิจัยและองค์ความรู้
sensors

เซนเซอร์

341 ชุดข้อมูล
ดู เซนเซอร์
soil-land-information

ดินและที่ดิน

6 ชุดข้อมูล
ดู ดินและที่ดิน
environment

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2 ชุดข้อมูล
ดู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
maps

แผนที่และข้อมูลเชิงพื้นที่

8 ชุดข้อมูล
ดู แผนที่และข้อมูลเชิงพื้นที่
natural-disaster

ภัยธรรมชาติ

1 ชุดข้อมูล
ดู ภัยธรรมชาติ
remote-sensing

รีโมทเซนซิง

5 ชุดข้อมูล
ดู รีโมทเซนซิง
logistics

โลจิสติกส์ การขนส่ง และแหล่งรับซื้อ

1 ชุดข้อมูล
ดู โลจิสติกส์ การขนส่ง และแหล่งรับซื้อ
official-statistic

สถิติทางการ

8 ชุดข้อมูล
ดู สถิติทางการ
water-irrigation

แหล่งน้ำและการชลประทาน

1 ชุดข้อมูล
ดู แหล่งน้ำและการชลประทาน